Kommentar

Legeeden og dødshjelp

Svein Aarseth
Leder Rådet for legeetikk
Interessekonflikt:  Nei

Andreas Wahl Blomkvist og Pia Zadig argumenterer for at «det blir misvisende og for lettvint å bruke den gamle hippokratiske legeeden som grunnlag for avvisning av dødshjelp» (1). Det er jeg helt enig i. Jeg refererer ikke til Hippokrates´ legeed, men til det faktum at man allerede på hans tid formulerte at man skulle hjelpe, lindre, trøst og behandle, men aldri skade. Opphavet til formuleringen er usikker, som det meste som tillegges Hippokrates er (2). Legg merke til det positive i formuleringen: Man kan alltid gjøre noe!

Morten Horn har gjort rede for World Medical Association´s standpunkt når det gjelder legeassistert selvmord og eutanasi (3). Jeg har selv deltatt på et av organisasjonens "end-of-life questions"-møter, og det er ennå usikkert hva som vil komme ut av disse.

Rådet for legeetikk og dets medlemmer har i flere sammenhenger utdypet problemstillingene omkring aktiv dødshjelp. Jeg hadde sammen med daværende nestleder Karsten Hytten et innlegg i Dagbladet 2015 (4), og sammen med Siri Brelin, nåværende nestleder, en artikkel i bladet Omsorg i 2016 (5). Vi har ikke noen legeed i Norge, men ifølge mitt autorisasjonsdokument har jeg gitt løfte om å ville utøve legevirksomheten slik som ære og samvittighet og landets lover krever. Det må være et tankekors for de to forfatterne at det er den greske guden Asklepios som pryder Legeforeningens logo. For meg betyr det rett og slett at legekunst og legevitenskap utvikler seg over tid og at vi på sett og vis står på skuldrene til våre forgjengere. Om man leser den siste versjonen av Declaration of Geneva (den finnes på norsk og engelsk på Legeforeningens nettsider er det ikke vanskelig å se at mye er avledet fra Hippokrates´ ed, men at den er tilpasset vår tid der bl.a. menneskerettstenkingen er sentral (6). Jeg kan imidlertid ikke se at deklarasjonen kan tolkes dit hen at legen i større grad forplikter seg til å ta hensyn til pasientens ønske om dødshjelp. Det finnes ikke noe sted der det er tilfelle - at pasientens ønske er legens lov.

Litteratur
1. Blomkvist AW, Zadig P. Står legeeden i veien for dødshjelp? Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.18.0392
2. Hem E. Tilbake til Hippokrates? Tidsskr Nor Legeforen 2003; 123: 3577-8
3. Horn M. Fortsatt noe å lære av Hippokrates. Tidsskr Nor Legeforen 2018.
4. Hytten K, Aarseth S. Leger og dødshjelp. Dagbladet. 5.1.2015.
5. Aarseth S, Brelin S. Eutanasidebatten - sett fra Rådet for legeetikk. Omsorg 2016; 33: 20-5.
6. World Medical Association. Decaration of Geneva. 2017. (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/) (26.7.2018)

Published: 20.07.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media