Kommentar

Ikke alltid benign sykdom

Hannu Paimela
Overlege, universitetslektor og spesialist i gastrokirurgi
Interessekonflikt:  Nei

Fin artikkel, men ikke et eneste ord om Boerhaaves syndrom (spontan oesophagusruptur) som bakenforliggende årsak – i disse tilfellene er det ikke snakk om "benign sykdom".

Published: 18.07.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media