Kommentar

Takk til Per Nordtvedt for at

Ola Dale
professor emeritus
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Per Nordtvedt for at han deler sine velfunderte refleksjoner om holdninger og holdningsdannelse i helsevesenet med Tidsskriftets lesere. Jeg slutter meg fullt og helt til disse. Det er opplagt at man må begynne med helsefagstudentene. Men i tillegg vil jeg gjerne få understreke at holdningsskapende arbeide må fortsette med leger i spesialisering og i andre helseprofesjoners videreutdanning. Dessuten er og blir helsepersonells adferd et institusjonelt lederansvar. Spesielt gjelder dette ledere som står den daglige virksomheten nær. De må samtidig både bidra til åpenhet om pasienttrakassering og til nulltoleranse for slik adferd. Vi må ta pasientens parti, ikke vår ”sterke” kollegas.

Published: 08.06.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media