Kommentar
Fargesynssvakehter bør avdekkes i ung alder