Kommentar
Fare for medikalisering av gravide tas ikke på alvor!