Kommentar
E-sigaretter kan ikke sidestilles med tobakk