Kommentar

Årsak og virkning

Lise Fotland Aaseng
Kreftoverlever og fatiguerammet
Interessekonflikt:  Nei

Jeg har med interesse lest artikkelen og må først og fremst si at jeg er veldig glad for at temaet blir belyst, diskutert og forsket på! Det er et stort behov for kunnskap om senskader og fatigue etter kreft. Men samtidig blir jeg svært bekymret for påstanden som ser ut til å bli behandlet som en sannhet i artikkelen: "Det er bred enighet om at kronisk tretthet blant kreftoverlevere ikke er forklart av sykdoms- og behandlingsrelaterte faktorer alene, men at kronisk tretthet er et multifaktorielt fenomen som påvirkes av somatiske, demografiske og psykososiale faktorer."

Hvilke demografiske og psykososiale faktorer påvirker fatigue? På hvilken måte framkommer det klart at disse faktorene er årsaken til fatigue og ikke følger av fatigue? Er dere 100% sikre på at det skilles godt nok på årsak og følger her? Endring av livet med kreft og fatigue gir ofte belastninger som igjen fører til psykiske utfordringer, bekymringer, problemer med økonomi, manglende sosialt nettverk osv. Men dette er likevel ikke årsaken til fatigue! Det kan være at pasienter med store belastninger fra før lettere får tilleggsbelastninger som fatigue etter kreft. Men det er likevel ikke nødvendigvis en del av årsaken.

Min bekymring er at med å slå fast et slikt feilspor i hypotesen, kan en risikere å heller ikke finne riktig årsak til fatigue. Vi er svært mange - og vi blir stadig flere - som sårt trenger mer forskning på årsakene til fatigue og da må dere inn på rett vei fra start av.

Published: 26.06.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media