Kommentar

Problemer vs "difficulties"

Simon Wilkinson
Barne- og ungdomspsykiater, Ahus og Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Da familieterapi ble etablert kom det en bok som hadde stor innflytelse: Change - Theories of Problem Formation and Problem Resolution (1974). En hovedtese i boka var at man må skille mellom et problemer og en "difficulties". Det er mange likhetstrekk mellom det som Fixdal tar opp om forskjellen mellom utfordringer og vanskeligheter og det som drøftes i denne boka. Nøkkelideen i boka er at et problem trenger handlinger for å komme videre, mens en vanske bør leves med på best mulig måte. Å behandle et problem som om det var en vanske, dvs. ikke ta nødvendig handling, er helt uforsvarlig. Likedan å forholde seg til en vanske som om det var et problem som kunne behandles bort fører til et problem, men av en annet art - den handling som trenges er å slutte å innbilde seg at vanskene kan bli borte. Man må lære hvordan en best kan leve med ens sårbarheter. Det hele minner om følgende, attribuert til Niebuhr: "God, give me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference." Politikere som bruker begrepet "psykisk helseutfordringer" mangler nok "visdommen til å kjenne forskjellen", og later dermed som om psykiske utfordringer bør leves med i stedet for å bidra med de krafttak som trengs.

Published: 29.05.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media