Kommentert artikkel
Kommentar

Mondor sykdom er ikke så sjelden som man skulle tro

Gudjon L Gunnarsson
Overlege Plastikkirurg
Interessekonflikt:  Nei

Jeg takker forfatterne for tydelig å fremheve den interessante Mondors sykdom i Tidsskriftet. Dette er, som de nevner, en overflatisk thromboflebitt, hovedsak av mekanisk årsak. Langvarig kompressjon av superficielle epigastriske vener i inframammar-furen fører til at de tromboserer, hvis ikke veneklaffene gir seg (som igjen er grunnen til at tilstanden forekommer forholdsvis sjeldent). Tilstanden oppdages ofte 3-4 uker etter skade eller operasjon når organisering av thromben er underveis og hevelsen forsvinner. Arrkontraksjon gir en smertefull streng svarende til den obstruerte venen.

Innenfor plastikkirurgi og brystkirurgi er Mondors sykdom nok så velkjent i forbinnelse med forskjellige operasjoner på bryst, og i følge literaturen er insidencen 1% (1.07 for estetiske brystforstørrelser og 0,96% for onkologisk brystkirurgi) (1,2). Tilstanden hverken rapporteres eller forskes på, ettersom den ikke er farlig og behandlingen er som beskrevet konservativ og symptomlindrende.

Litteratur
1. Hou MF, Huang CJ, Huang YS et al. Mondor’s disease in the breast. Kaohsiung J. Med. Sci. 15: 632, 1999.
2. Khan UD. Incidence of mondor disease in breast augmentation: a retrospective study of 2052 breasts using inframammary incision.Plast Reconstr Surg. 2008 Aug;122(2):88e-9e

Published: 28.05.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media