Kommentert artikkel
Kommentar
Mondor sykdom er ikke så sjelden som man skulle tro