Kommentar
Lite nytt i kritikk av retningslinjene for svangerskapsdiabetes