Kommentar
Konkurranse om god behandling er viktig, også i psykiatrien