Legeforeningen lanserer Helselederskolen

Aslak Celius Om forfatteren

Legeforeningen har som mål å stimulere flere leger til å bli ledere. Sentralstyret ønsker å bidra til dette ved å pilotere kurset Helselederskolen.

NYSGJERRIG PÅ LEDELSE: Unge leger med en lederspire i magen oppfordres til å søke Helselederskolen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helselederskolen er den første nye satsingen som lanseres etter oppstarten av Legeforeningens nye helselederprogram. Skolen retter seg mot unge leger med lite eller ingen legeledererfaring, som første fase i helselederprogrammet.

Inspirasjon fra England

Helselederskolen er opprettet etter initiativ fra Yngre legers forening (Ylf). Inspirasjonen til skolen er Ylfs kontakt med tidligere leder for the Junior Doctors Committee i British Medical Association, Johann Malawana, og erfaringene fra «Health leadership academy» (HLA) i England. HLA er et initiativ for å motivere unge leger inn i ledelse, og styrke fremtidens helseledere.

Clara Bratholm har sittet i Ylfs arbeidsgruppe som står bak initiativet. Hun har selv vært i England og deltatt på HLA og er klar på hvilke erfaringer hun har tatt med seg derfra inn i arbeidet med Helselederskolen.

– Også medisinstudenter og yngre leger interesserer seg for helseledelse. Jeg tror denne interessen har skutt fart de siste årene, både fordi mange yngre synes det er lite fokus på ledelse i medisinfaget, og fordi flere ser sammenhengen mellom godt klinisk arbeid og god ledelse, sier Bratholm.

Helgesamling og studietur

– Husk at som kliniker er man på et vis leder hver dag! På Healthcare Leadership Academy i London så jeg gløden for helseledelse blant yngre kollegaer, og konkluderte med at det manglet et lignende tilbud i Norge. På Helselederskolen håper vi å få kollegaer med motivasjon og interesse for helseledelse til å søke, selv om man ikke har noen erfaring.

Helselederskolen har ingen formell tilknytning til HLA. I Norge er kursene utarbeidet i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (Heled) ved Universitetet i Oslo.

Kursene vil bli avholdt som helgesamlinger på Legenes hus med forelesere fra Heled. I tillegg legges det opp til en studietur til utlandet. En viktig del av undervisningen vil være å knytte teori til praktiske øvelser.

Anbefaler alle som er nysgjerrige på ledelse å søke

Kurset er ikke ment å være en avsluttende lederutdannelse. Det er et tilbud til unge leger, og medisinstudenter de siste årene av studiet, som er nysgjerrige på ledelse.

– Målet er å gi fremtidens leger smaken på ledelse i ung alder. Terskelen for å delta skal være lav: du skal være motivert og nysgjerrig på ledelse, sier Clara Bratholm.

Hun oppfordrer alle unge leger med en lederspire i magen til å søke.

– Helselederskolen vil gi deltakerne en unik mulighet til å introduseres for helseledelse, selv om de ikke har erfaring med dette fra tidligere, sier hun.

Det finnes flere programmer for videreutvikling og etterutdanning innen helseledelse, men det er lite å by på til de som ikke har noen ledelseserfaring fra tidligere. Programmet har som mål å nå ut til yngre leger, i tillegg til medisinstudenter på slutten av studiet, og skal gå gjennom temaer som blant annet organisasjonspsykologi, økonomi, endringsledelse og innovasjonsledelse.

– Vi legger også opp til en studietur til London, for å få det internasjonale perspektivet på helseledelse, forteller Bratholm og legger til at dette vil være en ypperlig anledning til å lære mer om helseledelse, selv om man ikke har noen ledelseserfaring.

Leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) Inger Heimdal sier at Nmf er svært positive til initiativ som bidrar til å øke medisinstudenters kompetanse om ledelse.

– Vi tror at Helselederskolen vil være et nyttig tiltak for å inspirere flere medisinstudenter og unge leger til å satse på ledelse, sier hun.

Helselederskolen er tilgjengelig for alle medlemmer i Legeforeningen som befinner seg i målgruppen. Følg med på www.legeforeningen.no/ledelse for mer informasjon om kursprogram og søknadsprosess. Søknadsfristen er 30. april.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler