Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Legeforeningen lanserer Helselederskolen

Aslak Celius Om forfatteren

Legeforeningen har som mål å stimulere flere leger til å bli ledere. Sentralstyret ønsker å bidra til dette ved å pilotere kurset Helselederskolen.

NYSGJERRIG PÅ LEDELSE: Unge leger med en lederspire i magen oppfordres til å søke Helselederskolen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helselederskolen er den første nye satsingen som lanseres etter oppstarten av Legeforeningens nye helselederprogram. Skolen retter seg mot unge leger med lite eller ingen legeledererfaring, som første fase i helselederprogrammet.

Inspirasjon fra England

Helselederskolen er opprettet etter initiativ fra Yngre legers forening (Ylf). Inspirasjonen til skolen er Ylfs kontakt med tidligere leder for the Junior Doctors Committee i British Medical Association, Johann Malawana, og erfaringene fra «Health leadership academy» (HLA) i England. HLA er et initiativ for å motivere unge leger inn i ledelse, og styrke fremtidens helseledere.

Clara Bratholm har sittet i Ylfs arbeidsgruppe som står bak initiativet. Hun har selv vært i England og deltatt på HLA og er klar på hvilke erfaringer hun har tatt med seg derfra inn i arbeidet med Helselederskolen.

– Også medisinstudenter og yngre leger interesserer seg for helseledelse. Jeg tror denne interessen har skutt fart de siste årene, både fordi mange yngre synes det er lite fokus på ledelse i medisinfaget, og fordi flere ser sammenhengen mellom godt klinisk arbeid og god ledelse, sier Bratholm.

Helgesamling og studietur

– Husk at som kliniker er man på et vis leder hver dag! På Healthcare Leadership Academy i London så jeg gløden for helseledelse blant yngre kollegaer, og konkluderte med at det manglet et lignende tilbud i Norge. På Helselederskolen håper vi å få kollegaer med motivasjon og interesse for helseledelse til å søke, selv om man ikke har noen erfaring.

Helselederskolen har ingen formell tilknytning til HLA. I Norge er kursene utarbeidet i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (Heled) ved Universitetet i Oslo.

Kursene vil bli avholdt som helgesamlinger på Legenes hus med forelesere fra Heled. I tillegg legges det opp til en studietur til utlandet. En viktig del av undervisningen vil være å knytte teori til praktiske øvelser.

Anbefaler alle som er nysgjerrige på ledelse å søke

Kurset er ikke ment å være en avsluttende lederutdannelse. Det er et tilbud til unge leger, og medisinstudenter de siste årene av studiet, som er nysgjerrige på ledelse.

– Målet er å gi fremtidens leger smaken på ledelse i ung alder. Terskelen for å delta skal være lav: du skal være motivert og nysgjerrig på ledelse, sier Clara Bratholm.

Hun oppfordrer alle unge leger med en lederspire i magen til å søke.

– Helselederskolen vil gi deltakerne en unik mulighet til å introduseres for helseledelse, selv om de ikke har erfaring med dette fra tidligere, sier hun.

Det finnes flere programmer for videreutvikling og etterutdanning innen helseledelse, men det er lite å by på til de som ikke har noen ledelseserfaring fra tidligere. Programmet har som mål å nå ut til yngre leger, i tillegg til medisinstudenter på slutten av studiet, og skal gå gjennom temaer som blant annet organisasjonspsykologi, økonomi, endringsledelse og innovasjonsledelse.

– Vi legger også opp til en studietur til London, for å få det internasjonale perspektivet på helseledelse, forteller Bratholm og legger til at dette vil være en ypperlig anledning til å lære mer om helseledelse, selv om man ikke har noen ledelseserfaring.

Leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) Inger Heimdal sier at Nmf er svært positive til initiativ som bidrar til å øke medisinstudenters kompetanse om ledelse.

– Vi tror at Helselederskolen vil være et nyttig tiltak for å inspirere flere medisinstudenter og unge leger til å satse på ledelse, sier hun.

Helselederskolen er tilgjengelig for alle medlemmer i Legeforeningen som befinner seg i målgruppen. Følg med på www.legeforeningen.no/ledelse for mer informasjon om kursprogram og søknadsprosess. Søknadsfristen er 30. april.

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse