Klart for allmennmedisinsk våruke

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tønsberg er hovedsetet når årets allmennmedisinske våruke sparkes i gang. Dagene skal fylles med kurs, foredrag og debatter.

  GLEDER SEG: Petter Brelin (t.v.) og Tom Ole Øren ser frem til inspirerende og utbytterike dager, og håper mange allmennleger…
  GLEDER SEG: Petter Brelin (t.v.) og Tom Ole Øren ser frem til inspirerende og utbytterike dager, og håper mange allmennleger finner veien til Våruka. Foto: Dagens Medisin/Anne Grete Storvik

  – Vi ønsker alle som tar turen til Norges eldste by denne uken hjertelig velkommen, sier leder i Allmennlegeforeningen (AF) Tom Ole Øren og leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Petter Brelin.

  De ser begge frem til noen inspirerende og utbytterike dager.

  – For meg er årsmøtet i NFA og Landsrådet til AF et av høydepunktene på Våruka. Der kan alle bringe frem meninger og foreslå saker som vi skal arbeide med det neste året. På Våruka er det gode debatter og frisk meningsutveksling. Like gøy og inspirerende hvert år, sier Brelin.

  Tom Ole Øren følger opp: Årsmøtene er viktige. Vi trenger gode innspill fra alle medlemmene med tanke på våre store utfordringer i fastlegeordningen. Det sosiale/uformelle fremmer også god kultur, og det er viktig at vi står sammen i den vanskelige situasjonen vi nå er i, understreker han.

  Rekruttering og finansiering blir viktig

  Rekruttering og finansiering blir viktig

  – Med den varslede krisen i fastlegeordningen som bakteppe, hva tenker dere blir den viktigste saken under våruka.

  – Hele fastlegeordningen er under utfordring, sier Øren. Vi har en ukontrollert oppgaveoverføring, yngre leger vil ikke begynne i fastlegepraksis, og erfarne leger slutter. Rekruttering og finansiering av ordningen blir viktig. Finansiering vil også være et av temaene på vårt landsrådsmøte, sier Øren.

  Brelin er enig: – Jeg tror den viktigste saken blir rekruttering til og stabilisering av fastlegekorpset, sier han, men tror at finansiering først og fremst vil bli mye debattert. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom spesialister og fastleger er også en sak mange fastleger er opptatt av, mener han.

  – Hvilken betydning mener dere Våruka har som samlende kraft for allmennlegene?

  – Dette er en viktig møteplass både faglig og sosialt. Det gir rom for gode politiske diskusjoner og betyr mye for «flokken vår», sier Øren, som håper mange, og ikke bare tillitsvalgte, finner veien til Tønsberg.

  – Våruka er både faglig utvikling, sosialt felleskap og vår viktigste arena for utvikling av fagpolitikk, påpeker de to allmennlegelederne.

  Brelin legger til: – Fastleger arbeider ikke i store fagmiljøer slik som på sykehus. De som bryr seg om fag, organisering og foreningens politikk bør delta på Våruka, oppfordrer han.

  Det er Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Allmennlegeforeningen (AF) som står som arrangør.

  Innholdsrikt program

  Innholdsrikt program

  De mer enn 400 allmennlegene fra hele landet som i dagene 23. til 27. april samles for faglig påfyll, diskusjon og debatter om allmennmedisinen, kan se frem til noen innholdsrike fagdager og et spennende sosialt program.

  Kursprogrammet inneholder blant annet obligatorisk kurs i helsepolitikk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter, kurs i Normaltariffen og emnekurs i ledelse I. Det blir også emnekurs i MUPS (medisinsk uforklarte plager og sykdommer og i praktiske ferdigheter i allmennpraksis. Dette er begge populære kurs som raskt ble fullbooket. Grunnkurs A og D inngår også i kursprogrammet.

  Når det gjelder den sosiale biten kan arrangørene blant annet friste med rotur i en kopi av Osebergskipet eller flytur over Tønsberg-skjærgården i en Dakota - Norges eneste flyvende DC-3 - som også var med i invasjonen av Normandie.

  Møter og pris

  Møter og pris

  I tilknytning til Våruka avholder AF sitt ordinære landsrådsmøte 25. april, mens NFA avholder årsmøte torsdag 26. april.

  NFA vil også dele ut Løvetannprisen. Den består av et litografi av Barbara Vogler og 20 000 kroner og deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget allmennmedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media