Olav Slaattelid

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår kjære venn og kollega Olav Slaattelid døde 15. desember 2017, 88 år gammel.

  Olav tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1956. Etter spesialisering i kirurgi arbeidet han ved Rikshospitalet, hvor hans doktorgrad var viktig for utviklingen av nyretransplantasjoner. Fra 1979 var han kirurg og fra 1990 sjeflege ved Menighetssøsterhjemmet sykehus. Han utvidet avdelingen med elektive enheter for øre-nese-halssykdommer, ortopedi og gynekologi, enheter som fikk stor betydning for å redusere lange ventelister.

  I 1992 ble sykehusene Menighetssøsterhjemmet og Lovisenberg slått sammen til Lovisenberg Diakonale Sykehus. Slaattelid fortsatte som sjeflege. Fusjonen var krevende, men sykehuset kom styrket ut av den, ikke minst takket være ham.

  Olav var en stor ressurs for hele sykehuset. Han var opptatt av og prioriterte de svakeste pasientene. Han var stillfarende med et behagelig vesen og lun humor. Hans synspunkter fikk stor gjennomslagskraft på grunn av hans autoritet og indre styrke. Han gikk mye omkring i sykehuset og lyttet til medarbeiderne, slik utøvde han ledelse. Klartenkt, og med en sterk moralsk forankring, satte han standarden for et godt arbeidsmiljø med god kvalitet og høy aktivitet. At legen som skulle operere, også vurderte pasienten poliklinisk før og etter inngrepet, innførte han alt i 1990-årene. Det var et tydelig savn da han i 1999 ble pensjonist.

  Lovisenberg Diakonale Sykehus har i dag omfattende planlagt kirurgi, etter modellen som Slaattelid sto fadder for. Sykehuset har stor tillit og er en viktig aktør i Helse Sør-Øst.

  Vi som fikk gleden av å arbeide sammen med ham, vil alltid ha ham med i våre tanker. Det er med sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Våre tanker går til hans nærmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media