Kommentar
Referensmaterial saknas - tilsvar til P. M. Mathisen