Kommentar

Kronisk stress ger tidig skelettmognad

Inge Axelsson
professor emeritus, tidigare överläkare i barnmedicin, Östersunds sjukhus
Interessekonflikt:  Nei

Per M. Mathisen: Ungdomar som utan familj flytt över Medelhavet eller på vägar från Asien till Europa lider sannolikt av svår kronisk stress. Kronisk stress kan medföra att skelettmognaden accelererar och blir 1-3 år tidigare (se till exempel 1-4). Utveckling av pubertet och benmognad sker parallellt (5). Etniska skillnader kan öka accelerationen av benmognad ytterligare. Det saknas referensmaterial för ensamkommande unga asylsökande, och åldersbedömning av dem med hjälp av benålder är i praktiken värdelös.

Referenser
1. Yermachenko A, Dvornyk V. Nongenetic determinants of age at menarche: a systematic review. Biomed Res Int 2014; volume 2014:article ID 371583.
2. Houghton LC, Cooper GD, Booth M, Chowdhury OA, Troisi R, Ziegler RG, et al. Childhood Environment Influences Adrenarcheal Timing among First Generation Bangladeshi Migrant Girls to the UK. PLoS ONE 2014;9(10): e109200.
3. Kelly Y, Zilanawala A, Sacker A, Hiatt R, Viner R. Early puberty in 11-year-old girls: Millennium Cohort Study findings. Arch Dis Child 2017;102(3):232-7.
4. Sun Y, Xu Yy, Hu Jj, Tao Fb. Association of a Chronic Stress Biomarker with Advanced Development of Breast and Testicular Volume. JAMA Pediatrics 2017;171(6):596-598.
5. Lazar L, Phillip M. Pubertal disorders and bone maturation. Endocrinol Metab Clin North Am 2012 Dec;41(4):805-25.

Published: 09.03.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media