Kommentar
Hvorfor omtales ikke serumkonsentrasjonsmålinger av DOAK?