Kommentar

Faktisk feil om aldersbestemmelse ved røntgen av hånd

Ellen Johanne Annexstad
Overlege
Interessekonflikt:  Nei
Lill-Sofie Ording Muller
Overlege
Oslo Universitetssykehus

Det er korrekt som Per M. Mathiesen skriver at det er lett å bestemme skjelettalder når hånden er ferdig utvokst og alle vekstskiver er lukket. Da er det lite rom for skjønn med tanke på modningsstadiet av hånden.

Den store faktiske misforståelsen i kommentaren til Per M. Mathiesen er imidlertid at den kronologiske alderen hos gutter er minst 18 år når vekstsonene er lukket.

At skjelettet modnes i ulik takt hos ulike individer er vist gjennom store data og er medisinsk ubestridt. Kunnskapsoppdateringen som er gjort i regi av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra UDI i 2017, viser at prediksjonsintervallene for kronologisk alder ved hvert skjelettmodningsstadium for gutter fra 10 til 19 år er minst fire og opp til seks år (1). Det vil si at gutter med ferdig utvokst hånd kan være ned til 15 år gamle eller enda yngre.

Flere andre studier fra ulike deler av verden har vist betydelig større variasjon i skjelettets modningsgrad ved ulike aldre i dag enn Greulich & Pyle fant i sin relativt homogene, hvite middelklassepopulasjon på 1930-tallet. Det er nettopp denne variasjonen, og derav muligheten for grove feil i aldersvurderingen, som er en av de viktigste grunnene til Legeforeningens standpunkt.

Greulich & Pyle var selv tydelige på at atlaset ikke var utviklet for vurdering av kronologisk alder basert på skjelettmodning. Deres forskningsfokus var på barn som viste unormal vekst - i forhold til kjent kronologisk alder (2). Eller som professor i medisinsk statistikk Tim Cole helt enkelt formulerer det i denne sammenhengen: "Bone age assessed by hand–wrist X-ray is uninformative and should not be used." (3)

Litteratur
1. Dahlberg PS, Mosdøl A, Ding KY et.al. Samsvar mellom kronologisk alder og skjelettalder basert på Greulich og Pyle-atlaset for aldersestimering: en systematisk oversikt. Folkehelseinstituttet, Forskningsoversikt 07.2017.
2. Cole TJ. People smugglers, statistics and bone age. Significance. Juni 2012. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-9713.2012.00568.x/epdf (16.3.2018)
3. Cole TJ. The evidential value of developmental age imaging for assessing age of majority. Ann Hum Biol; 2015: 42(4):379-88.

Published: 15.03.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media