Kommentar

For ensidig om aldersbestemmelse vha. rtg. av hånd.

Per M. Mathisen
Radiolog
Interessekonflikt:  Nei

Som radiolog har jeg i mange år estimert skjelettalder ved hjelp av røntgenbilde av (venstre) hånd. Etter avsluttet skjelettmodning ved 18-19 årsalder for gutter og 16-17 årsalder for jenter er det meget lett å vurdere skjelettalder. Vekstsonene er da lukket, og det er lite rom for «skjønn».

Selv vurderte jeg for få år siden ved en anledning røntgenbilder av ca. 40 asylsøkere. Nesten samtlige hadde ferdig utvokset skjelett, med lukkede vekstsoner. For en gutt vil det si en alder på minst 18 år.

Artikkelen går overhodet ikke inn på slike spørsmål, det er kun politiske og etiske side som problematiseres. Etter min mening burde det åpenbart være en nyttig opplysning mhp. alder at skjelettet til en ung mann er ferdig utvokst. Dette gjelder antagelig en ganske stor andel av asylsøkerne.

Publisert: 09.03.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media