Kommentar
For ensidig om aldersbestemmelse vha. rtg. av hånd.