Legeforeningen styrker satsingen på legeledere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sentralstyret har vedtatt et pilotprosjekt som skal samle Legeforeningens ledersatsinger. Gjennom Helselederprogrammet vil foreningen oppmuntre til å rekruttere, stimulere og støtte leger til å bli stadig bedre ledere.

  EKSEMPEL PÅ LEDERFORLØP: Helselederprogrammet retter seg mot leger i alle faser av sin lege- og ledergjerning. Det legger…
  EKSEMPEL PÅ LEDERFORLØP: Helselederprogrammet retter seg mot leger i alle faser av sin lege- og ledergjerning. Det legger til rette for fleksibilitet i rekkefølge av faser, mellom ledelse og klinikk og forløpet mot å bli leder og spesialist. Illustrasjon: Sverre Vigeland Lerum

  Helselederprogrammet er en paraplybetegnelse over ulike ledersatsinger som Legeforeningen anbefaler for sine medlemmer. I første omgang vil det være et pilotprosjekt som strekker seg over tre år.

  – Vårt mål er at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig, og at flere leger skal bli ledere, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen.

  Satsingene i Helselederprogrammet består i dag av et knippe kurs, stipender, nettverk og masterutdanninger. Dette innholdet vil endre seg ettersom programmet utvikles over tid. Målgruppen er leger som er ledere i helsetjenesten, eller som ønsker å bli ledere.

  Legeforeningens helselederprogram legger til rette for at:

  • flere leger blir ledere.

  • flere leger får formell lederkompetanse.

  • lederne i helsetjenesten utvikler seg som ledere.

  • leger er kompetente i lederrollen, og får lederkompetanse før, eller kort tid etter, at de inntar en lederrolle.

  • knippet med ledersatsinger som inngår i Helselederprogrammet er fleksibelt.

  • de ulike ledersatsingene står i et konstruktivt forhold til hverandre.

  • lederrekruteringssatsinger gir studiepoeng.

  • ledertalenter blir løftet frem.

  – Foreningens egne ledersatsinger vil inngå, men sentralstyret kan også innlemme andre tilbud og satsinger som anbefalinger til sine medlemmer i Helselederprogrammet, forteller Marit Hermansen.

  Skal treffe alle leger med lederambisjoner

  Skal treffe alle leger med lederambisjoner

  Helselederprogrammet tar sikte på å gi tilbud til alle leger med lederambisjoner – fra nyutdannede, helt uten ledererfaring, til leger som allerede står i lederstillinger. Gjennom å dele lederforløpet inn i faser, tar Helselederprogrammet sikte på å samle ulike ledertilbud som kan anbefales Legeforeningens medlemmer, spisset inn mot de ulike fasene av en legekarriere.

  Marit Hermansen forteller at programmet legger til rette for fleksibilitet i fasenes rekkefølge, mellom ledelse og klinikk og i forholdet mellom lederforløp og spesialisering.

  Helselederprogrammet er delt inn i følgende faser: rekrutterings-/forståelsesfasen, formaliseringsfasen, legelederfasen og videreføringsfasen.

  Rekrutterings-/forståelsesfasen er fasen før en lege har ledererfaring, og starter allerede under medisinstudiet. I denne fasen er det viktig at kurs og andre satsinger er meritterende, og bygger opp til neste fase.

  I formaliseringsfasen vil en leges ledelseskompetanse formaliseres i form av en masterutdanning. Her har Legeforeningen allerede en betydelig satsing med en rekke stipendordninger til medlemmer med ledelsesutdanningsambisjoner.

  I legelederfasen er aktuelle ledersatsinger styrking av nettverk for legeledere.

  Videreføringsfasen er tredelt. Her skiller leger seg fra mange andre høytutdannede grupper. «Tilbake til klinikk/Fastlegekontoret» er der legeledere har et ønske om å gå fra lederrollen tilbake som fagperson. «Pasientnære- og fagledere i sykehus og kommune» er ledere som kombinerer klinisk arbeid med ledelse på pasientnært nivå, mens «Leder av ledere på sykehus/Den styrkede helselederrollen i kommunen» er leger som tar skrittet fra å lede ansatte til å lede andre ledere og organisasjoner.

  – Helselederprogrammet tar sikte på å støtte opp alle de ulike retningene et legelederforløp kan ta, sier presidenten.

  I pilotperioden vil programmet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra Allmennlegeforeningen, Overlegeforeningen og Yngre legers forening. Disse vil anbefale nye satsinger som sentralstyret kan innlemme i Helselederprogrammet. Etter endt pilotperiode vil programmet evalueres, og andre driftsinnretninger vil bli vurdert.

  Sju lederpriser

  Sju lederpriser

  Legeforeningen har siden 2011 delt ut en lederpris for å hedre dyktige ledere. Prisen som består av et trykk og et diplom overrekkes på landsstyremøtet. Prisen har i alle år vært utdelt til en representant for spesialisthelsetjenesten, men ble i 2017 for første gang tildelt en representant for allmennlegene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media