Avtalen om sykeavbruddsforsikring flyttes til Storebrand

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har gjennomgått den kollektive forsikringsavtalen i Tryg. Etter forhandlinger ble det besluttet å flytte sykeavbruddsforsikringen til Storebrand.

  Administrerende direktør i Storebrand Forsikring Tom Georg Granquist og styreleder i SOP Hans Kristian Bakke signerte…
  Administrerende direktør i Storebrand Forsikring Tom Georg Granquist og styreleder i SOP Hans Kristian Bakke signerte avtalen. Foto: Storebrand

  Formelt trer den nye avtalen i kraft 1.4. 2018 etter at avtaleperioden med nåværende parter har utløpt. Alle nytegninger i Storebrand ble imidlertid allerede satt i kraft fra 1.2. 2018.

  – Eksisterende medlemmer i ordningen trenger ikke foreta seg noe. De vil bli flyttet kollektivt over til Storebrand uten krav om ny helseerklæring, forklarer styreleder i SOP Hans Kristian Bakke.

  Ordningen videreføres for det enkelte medlem med samme forutsetninger som på tegningstidspunktet.

  Redusert pris!

  Redusert pris!

  Prisen på forsikringen reduseres med 10 prosent for alle aldersgrupper.

  – Dette er en veldig god nyhet og vi håper at alle som driver privat praksis vet å nyttiggjøre seg av dette tilbudet, sier Bakke.

  Han legger til at det ikke behøver koste mye å skaffe seg økt økonomisk sikkerhet i tilfelle sykdom. Siden forsikringspremien føres som fradrag i næringsoppgaven, blir den reelle kostnaden enda lavere.

  Eksisterende medlemmer vil få ny redusert premie fra hovedforfall 1.4. 2018. Nye medlemmer får ny premie ved etablering.

  Viktig med forsikring

  Viktig med forsikring

  SOP økte sykehjelpen for de yngste medlemmene fra 1.1. 2018.

  – Alle privatpraktiserende leger bør allikevel vurdere om de har behov for sykeavbruddsforsikring i tillegg til sykepengene fra NAV og sykehjelpen fra SOP, sier Bakke.

  SOP har utviklet en kalkulator for sykehjelp for å beregne behovet. Kalkulatoren ligger på SOPs hjemmeside: www.sop.no

  – Også leger kan bli syke. Sykeavbruddsforsikring er derfor en ekstra trygghet for de som driver privat praksis, understreker han.

  Han oppfordrer derfor alle til å tegne forsikring!

  – Prisen er gunstig. Unngå inntektstap med sykeavbruddsforsikring!

  Hvem kan tegne?

  Hvem kan tegne?

  Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere forsikring i Storebrand, og forsikringen kan beholdes til fylte 72 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media