Kommentar

Viktig å flytte fokus!

Inger Kragh Nyhus
Privatpraktiserende psykiater
Interessekonflikt:  Nei

Tusen takk for en bra kronikk. Skjemaer og utspørring er til dels bra, men det har vært for lite fokus på at dette stjeler oppmerksomhet, evne til nærhet, inntoning og dermed kan øke følelsen av smertefull, «dødelig» ensomhet. Jeg hilser velkommen en større nysgjerrighet på hvordan vi kan dele og fortynne smerten til de som står i fare for å begå selvmord - når vi er tilstedeværende helsearbeidere.

Published: 07.02.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media