Kommentar
Tap av statistisk styrke - tilsvar til Halvorsen