Kommentar

Nordiske retningslinjer er til å stole på

Jon Henrik Laake
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Erik Refsland Kaspersen, Johan Ræder og Vegard Dahl til orde for at praksisen med å lage lokale retningslinjer for behandling av sepsis bør opphøre til fordel for at innsatsen heller rettes mot utvikling av nasjonale retningslinjer.

I en lederartikkel av professor Per Olav Vandvik får forfatterne støtte i dette synet (1). Samtidig påpeker Vandvik at eksisterende sepsisretningslinjer ved norske sykehus står mye tilbake for hva som er best tilgjengelige empiriske evidens. Han trekker fram tre eksempler som gir grunn til bekymring: væsketerapi, der flere sykehus fortsatt anbefaler bruk av stivelse; vasoaktive medikamenter, der dopamin fortsatt inngår i repertoiret, tross sterk evidens for at noradrenalin er å foretrekke; og aminoglykosider som tillegg til betalaktamer, tross flere gode metaanalyser der det ikke kan påvises gevinst, men heller økt fare for nefrotoksistet og terapisvikt.

Vandvik peker på retningslinjer som utgår fra den nordiske anestesiforeningen (SSAI) som eksempler på anbefalinger som oppfyller kravene til retningslinjer vi kan ha tiltro til. Disse er fritt tilgjengelige på foreningen sin hjemmeside (http://www.ssai.info/guidelines/).

Litteratur
1. Vandvik PO. Har vi troverdige retningslinjer for klinisk praksis i Norge? Tidsskr Nor Legeforen 2018 DOI: 10.4045/tidsskr.18.0102

Published: 22.02.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media