Kommentert artikkel
Kommentar

Innsikt til utsikt!

Bodil Ovesen
Turistvertinne
Interessekonflikt:  Nei

Som bebuar i nevnte utkantstrøk, med jevnlig påfyll av turnuslegar, må eg få takke for godt skreve artikkel! Det skal nemnast at det er ikkje lett å vera korkje pasient eller turnuslege av og til, men jammen er oss alle heldige som har ei slik ordning. Dette er kanskje ein av dei beste rekruteringane vi har for å få nye sambygdinger. Om oss berre tek vare på dei medan dei er her. Manusforfatter viser ei god medmenneseleg forståing, og eg ynskjer han all mugleg lukke til som doktor! Velkomen attende!

Published: 10.02.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media