Kommentar
Vi bør utnytte datamaskinene, heller enn motsatt