Kommentar

Statistikk og annen løgn

Tonje Helle Flo
Sykehjemslege, tidligere assistentlege medisinsk avdeling
Interessekonflikt:  Nei

Bratlid vurderer antall liggedøgn for inneliggende pasienter som eneste indikator på mengde arbeid for legen. En faktor som ikke beskrives, er hvor stort antall innleggelser som fordeles på antall liggedøgn, altså hvor mange pasienter som skrives inn og ut. Å ha én pasient som skrives ut etter fem døgn på sykehus, gir på ingen måte tilsvarende arbeidsmengde som å legge inn og skrive ut fem pasienter med opphold på ett døgn hver.

Published: 25.01.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media