Kommentar

Rosverdig artikkel og arbeid!

Oddvar Mestad
Pensjonert misjonslege, kirurg og urolog
Interessekonflikt:  Nei

Artikkelen fortel om eit arbeid og initiativ som er svært viktig! Vil dette kunna overførast til andre land, f.eks i Afrika?
Ein liten detalj: 51,4% gutar og 49,6% jenter vert 101%. Det skulle vel vera 48,6% jenter?

Published: 26.01.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media