Kommentar

Overføring av fødselsregistersystem til land i Afrika

Erik Eik Anda
Førsteamanuensis
Interessekonflikt:  Nei

Takk for at vi ble gjort oppmerksom på andelen gutter og jenter. Det skal selvfølgelig være 48,6% jenter.

Et slik nasjonalt fødselsregister kan i prinsippet overføres til alle land dersom noen kriterier er oppfylt. Det viktigste vil være at kvinnene i landet det gjelder oppsøker kvalifisert hjelp både før og under fødselen slik at data faktisk kan samles inn. Det må også være en viss statlig kontroll med disse helseytelsene slik at det kan innføres retningslinjer som alle må følge. Like viktig er det at dette er noe landet virkelig ønsker å opprette og drive selv på lang sikt.

Dessverre kjenner vi ikke spesifikt til forekomsten av disse kriteriene i afrikanske land, men det er flere land der som er sammenlignbare med Georgia på Indeks for menneskelig utvikling.

Publisert: 29.01.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media