Se artikkelen og alle kommentarer

MR utenfor sykehus/kjernejournal

Lars Henrik Tombre Om forfatteren
Artikkel

Takk for interessant og praktisk artikkel for MR-undersøkelser tatt ved stort sykehus for pasienter med pacemaker eller implantert hjertestarter (1).

Som fastlege forholder jeg meg til pasienter med pacemaker, ICD, CRT-D samt andre implantater. Mine MR-bestillinger går som regel til private institutter uten tilsvarende tilgang til kvalifisert personale i forbindelse med undersøkelsen. Jeg må da som regel kontakte relevant sykehusavdeling på forhånd for å avklare status med hensyn til om MR kan tas for deretter å oppdatere dette i kjernejournal.

Jeg har i tillegg selv kontaktet sykehusavdelinger med generell forespørsel om rutineendring slik at status legges inn i kjernejournal ved epikriseskriving etter implantering eventuelt at opplysninger i kjernejournal sjekkes og oppdateres ved avtalte kontroller. Sist svar jeg fikk var at dette legges inn «kritisk informasjon» som jo er et sykehusinternt arbeidsredskap. Jeg håper at deres grundige vurderinger med hensyn til status legges inn i kjernejournal slik at dette ved behov også er tilgjengelig for eksterne (som f.eks. andre sykehus ved akutt sykdom eller fastleger).

Anbefalte artikler