Kommentar

Én felles reseptliste gjør samstemming unødvendig

Lars A. Nesje
Fastlege/ kommuneoverlege
Interessekonflikt:  Nei

Som profesjonelle utøvere av faget skal vi overholde krav i lover og forskrifter. Det vil være rett å gi utskrift av oppdatert liste over legemidler i bruk til mange av våre pasienter.

Det er et faglig anliggende å videreutvikle rutiner og prosedyrer og gi innspill til endring. Det er mulig å redusere risikoen for feil medisinbruk ved en bedre informasjonsflyt. Det kan oppnås dersom den som gjør kliniske vurderinger og endrer medisineringen, oppdaterer listen over pasientens medikamenter. Behovet for samstemming av medisinlister opphører når det kun finnes én liste over legemidler i bruk.

Published: 28.01.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media