Kommentar
Akutt hjerteinfarkt - den faglige listen må plasseres korrekt