Vital 110-åring klar for nye utfordringer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Norsk psykiatrisk forening (Npf) kunne høsten 2017 markere 110 år i psykiatriens tjeneste, men er fortsatt vital og i stadig vekst.

Hele styret og alle utvalgenes ledere/nestledere deltok på møte i Legeforeningen 17.11. 2017. Foreningens leder, Ulrik Fredrik Malt, står i første rad med blå jakke. Foto: Julie Kalveland

Det var 12. september 1907 at en liten gruppe leger med interesse for det som den gang ble kalt sinnssykdom, stiftet Norsk psykiatrisk forening (Npf). Overlege og senere direktør ved Gaustad sykehus, Hans Evensen, ble foreningens første leder.

– Det var en posisjon han hadde i 25 år, noe som illustrerer at Npf de første årtiene ikke omfattet en tallmessig stor gruppe, forteller dagens nåværende leder, professor emeritus ved UiO, Ulrik Fredrik Malt.

I dag teller foreningen til sammen 2 245 medlemmer, hvorav 55 prosent er kvinner. Npf er dermed den tredje største fagmedisinske foreningen i Legeforeningen. Psykiatere utgjør også den største gruppen avtalespesialister, i alt 300. Halvparten av disse befinner seg i Oslo-området, men ingen i Finnmark.

– Norsk psykiatrisk forening står overfor mange viktige utfordringer i årene som kommer, forteller Malt.

Eksempelvis nevner han hvordan de best og mest effektivt kan samarbeide med fastleger og hvordan de i den kliniske hverdagen skal implementere stadig nye lover og direktiver som ikke sjelden setter psykiatere i en «Catch-22»- situasjon.

– Ikke minst er det de faglige utfordringene det er å arbeide innen et psykisk helsevern hvor bagatellisering av alvorlig psykisk lidelse med enkle populistiske løsninger er en «vogue», påpeker han.

– Men, da er det godt å kunne ha dyktige og entusiastiske kolleger i alle utvalg og posisjoner, sier Malt og viser til at foreningen i tillegg til et styre på ti personer, har 11 utvalg som dekker ulike fagområder.

De ulike utvalgene omfatter et vidt felt av fagområder som eksempelvis fagets grunnlagsproblemer, psykoterapi, rettspsykiatri og biologisk psykiatri. Legene i spesialisering har sin egen forening kalt LIPS, Leger i psykiatrisk spesialisering, som ble stiftet i 2012.

En særegenhet ved psykiaterutdannelsen er at alle som vil bli psykiatere må delta på fem internatkurs, hver på en ukes varighet i løpet av en toårsperiode.

I mars hvert år møtes ferdige spesialister og LIS til «Psykiatriveka».

– Dette er det viktigste årlige møtestedet for oss psykiatere, forteller Malt.

Årets møte finner sted 12.-16. mars i Bergen.

Norsk psykiatrisk forening er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening som har som formål å fremme norsk psykiatri faglig og vitenskapelig. Videre er formålet å ivareta at det fag- og helsepolitiske arbeidet innenfor området baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer, samt å bidra til legeutdanning, spesialisering og etterutdanning av høy kvalitet. Les mer: https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/

Anbefalte artikler