Stifter forening for kvalitet og pasientsikkerhet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Nylig vedtok en gruppe leger og medisinstudenter med interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse å stifte en forening med et tydelig fokus på dette formålet. Foreningen fikk navnet Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

DET NYE STYRET: Første rekke fra venstre: Ellen Tveter Deilkås (styremedlem), Janecke Thesen (vara), Sirin Johansen (styremedlem)og Ida Bakke (vara). Andre rekke fra venstre: Morten Pytte (styremedlem), Olav Røise (leder) og Eirik Søfteland (styremedlem). Lisbeth Sommervoll og Roger Veiby (begge styremedlemmer) var ikke til stede. Foto: Bente Kristin Johansen

Foreningens nyvalgte leder Olav Røise ser frem til å lede en forening med kolleger som har et klart og tydelig fokus på dette interesseområdet.

– Kolleger innen alle spesialiteter er opptatt av kvalitet i pasientbehandlingen. På alle fronter presses vi av fokus på økonomi og effektivisering der tiltakene som regel handler om å løpe fortere med fare for både arbeidsmiljøet og pasientsikkerhet. Det er nok av eksempler internasjonalt og nasjonalt på at dette kan ende med katastrofer og også negative effekter på økonomien, sier han.

Røise forklarer at en alternativ strategi er å ta tak i alle de praktiske utfordringene i hverdagen som for både pasienter og ansatte oppleves som uhensiktsmessig og som sløsing med tid og ressurser. Det vil si tilrettelegging med praktisk forbedringsarbeid med mål om å gjøre ting riktig fra første ledd.

– Det er også en erkjent erfaring at der leger engasjerer seg i slikt forbedringsarbeid så klarer man å få til endringer som gir kvalitet med mindre ressursbruk, sier han.

Ønsker også å rekruttere legeledere

Røise forteller at de gjennom foreningen ønsker å samle alle kolleger både i spesialist- og primærhelsetjenesten som jobber med, eller har interesse av å ta tak i, de utfordringene som gir dårlig kvalitet, ikke minst i samhandlingsaksen mellom nivåene.

– og, legger han til, vi ønsker også å rekruttere legeledere som har interesse for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Et av foreningens viktige formål vil være å bidra til kompetanseøkning og medisinsk ledelse av kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet på alle nivåer innenfor helsesektoren.

– Vi ønsker å oppmuntre til og fremme kvalitetsforbedring i klinisk praksis og utdanning, sier Røise.

– Sammenhengen mellom medisin og logistikk er åpenbar der tid er en kritisk faktor for å sikre overlevelse og god funksjon, som ved slag, hjerteinfarkt og traume for å nevne noen tilstander Det er ikke like åpenbart ved mindre tidskritiske tilstander, men at ting gjøres i riktig rekkefølge er minst like viktig da, for å sikre mest optimalt behandlingsresultat. Når vi er opptatt av ressursbruken så er det i erkjennelse av at vi i alle fall må bruke de ressursene som stilles til disposisjon best mulig, hvilket med rådende rammer og styring ikke er tilfelle, sier han.

I den framtidige LIS-utdanningen er forbedringsarbeid definert som en læringsaktivitet som fremtidige spesialister skal lære og beherske.

– Dette er en stor mulighet som vi i Legeforeningen må bidra til både å gi innhold, og ikke minst følge opp med å bidra til at ressurser brukes til det. En videreutvikling av kurset i Forbedringsarbeid for leger, og til og med få dette inn i den fremtidige LIS-utdannelsen vil virkelig kunne gjøre fremtidige leger bedre i stand til å gå foran i slikt arbeid, understreker han.

Røise forteller videre at de vil oppmuntre til og fremme forskning og publisering innen fagfeltet, spre kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet basert på dokumenterte erfaringer og vitenskap og bidra til tverrfaglig samarbeid.

– Vi har som mål å arrangere et faglig høstmøte årlig der vi kan dele erfaringer om kvalitetsforbedring og vitenskapelig presentasjoner, sier han.

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble stiftet på den årlige konferansen om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid «Enkelt og håndterlig» i november 2017 med nærmere 80 deltakere, og søker om å bli en spesialforening i Legeforeningen. Søknaden skal behandles av sentralstyret og sendes på organisasjonsintern høring.

– Det var veldig oppmuntrende å se at vi hadde kolleger fra alle deler av faget inkludert medisinstudenter på stiftelsesmøtet, sier Røise.

Leger som er interessert i å være med i foreningen, kan sende en henvendelse til Anita Lyngstadaas, e-post: anita.lyngstadaas@legeforeningen.no

Anbefalte artikler