Nye satsingsområder

Artikkel

Legeforeningen ønsker en sterk offentlig helsetjeneste og med dette som utgangspunkt har sentralstyret vedtatt følgende satsingsområder for 2018–2019:

  • Pasientene skal møte en styrket, tilgjengelig og fremtidsrettet fastlegeordning

  • En bedre arbeidshverdag i sykehus med vekt på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet

  • Sikre kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen

  • Studentsatsing

Anbefalte artikler