Nordiske legeforskere samles på Gardermoen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For femte år på rad møtes forskere fra ulike forskningsfelt til en tverrfaglig forskerkonferanse der de diskuterer sammenhengene mellom profesjonstilfredshet, organisering av helsetjenesten og kvalitet i behandlingen.

  FORSKERSAMLING: Nordiske legeforskere trenger møteplasser, mener instituttsjef ved LEFO – Legeforsknings-instituttet, Karin…
  FORSKERSAMLING: Nordiske legeforskere trenger møteplasser, mener instituttsjef ved LEFO – Legeforsknings-instituttet, Karin Isaksson Rø. Foto: Lise B. Johannessen

  - Tanken bak konferansene er å lage en arena der man kan samle ulike fagdisipliner som forsker i dette feltet, gi en anledning til presentasjon av pågående prosjekter og tid til felles refleksjon, sier instituttsjef Karin Isaksson Rø ved LEFO.

  Det er LEFO – Legeforskningsinstituttet som inviterer til konferansen som finner sted 22.-23. januar. Årets hovedtema er «Leading healthcare».

  Med utgangspunkt i dette har arrangørene invitert professor og lege Mats Brommels ved Karolinska Institutet i Stockholm, Jan Ketil Arnulf, professor og psykolog ved BI og sykehusdirektør Per Bleikelia ved Martina Hansens Hospital til å dele sin kunnskap og erfaring om ledelse. For første gang er det også lagt opp til en paneldebatt med de tre hovedforeleserne. Redaktør i Dagens Medisin, Markus Moe, vil lede debatten.

  Både unge og eldre forskere er deretter invitert til å presentere sine pågående prosjekter – 11 ulike abstracts er godkjent for muntlig fremføring. Det er også satt av god tid til diskusjon i grupper og i plenum.

  - Vi trenger møteplasser der leger og helsepersonell kan diskutere med samfunnsvitere og andre profesjonsforskere for å få økt forståelse for utfordringene og mulighetene i helsevesenet. Vi gleder oss spesielt over at nye nordiske fagmiljøer har valgt å delta, og at både prosjekter innen primærhelsetjenesten og sykehussektoren er representert, sier Karin Isaksson Rø.

  LEFOs egne forskere vil også presentere sine prosjekter.

  - Det er viktig for oss som et lite institutt å presentere vår forskning, få tilbakemelding fra fagfeller og reflektere over veien videre for prosjektene våre, understreker Isaksson Rø.

  Det første samarbeidet med forskere i de nordiske landene ble etablert allerede da Legeforskningsinstituttet ble stiftet for 25 år siden. I mange år lå imidlertid dette samarbeidet nede, inntil det igjen ble «blåst liv i» ideen i 2013.

  Profesjonalisert

  Profesjonalisert

  Selve modellen har utviklet seg over tid, fra den første samlingen i 2013 der LEFOs stab stod for hele gjennomføringen, til det i dag er etablert en egen programkomité med representanter fra de tre skandinaviske landene som planlegger og tilrettelegger for konferansen. Sammen har de utarbeidet et spennende og innholdsrikt program.

  Karin Isaksson Rø forteller at de til årets konferanse for første gang har fått støtte fra Forskningsrådet til reise og opphold for yngre forskere som vil presentere sine abstracts.

  - Støtten er begrunnet i et bra program og at man skal rekruttere yngre forskere, forteller hun.

  Les mer om årets IPOQ-konferanse og de foregående forskersamlingene i det nordiske nettverket på LEFOs hjemmeside: www.legeforsk.org

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media