Flere LIS-stillinger øverst på ønskelisten

Julie Kalveland Om forfatteren
Artikkel

Norsk medisinstudentforenings nye leder Inger Heimdal (24) har som hovedmål å få flere nyutdannede inn i spesialiseringsløp.

NY LEDER: Fra 1. januar er Inger Heimdal leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf). Heimdal studerer medisin på femte året og går på forskerlinjen ved NTNU. Foto: Arne Vatnøy

– Gratulerer som ny Nmf-leder! Hva blir den viktigste kampsaken din som ny leder for medisinstudentene?

– Takk for det! Den viktigste saken er å øke antallet LIS1-stillinger. I dag ser vi at det begrensede antallet LIS1-stillinger skaper en flaskehals. Samfunnsmessig er det idiotisk at leger står arbeidsløse når det finnes helsekøer og pasientene trenger dem ute i helsetjenestene.

– Hvordan jobber dere for å oppnå dette?

– Vi jobber med å øke bevisstheten om problemstillingen, noe som er viktig for å få politisk gjennomslag. Vi jobber også aktivt opp mot politikerne på Stortinget, og er i dialog med RHF-ene og kommunene om å øke kapasiteten. Dette er en sak som også Legeforeningen sentralt jobber med.

– Du er ny som leder, men har vært tillitsvalgt i Nmf siden du startet å studere. Det sies at du har et spesielt engasjement for studenthelse?

– Ja, veldig mange trives svært godt i studentperioden, samtidig er det noen som har en litt annen opplevelse av å være student. Vi studenter reiser ofte langt bort fra familie og venner, mange har usikre boforhold de første årene og må jobbe på fritiden for å klare seg gjennom studietiden. Vi møter også pasienter, mennesker i utsatte situasjoner, noe som kan gå inn på en. Fakultetene og vi tillitsvalgte må jobbe for at rammene rundt studentene er gode.

– Hva kan man gjøre for å bedre studenthelsen?

– Det er viktig å ha gode data på studenthelse. I tillegg må de som er ansvarlige for studieprogrammene være bevisste på denne problemstillingen. For å gjøre det bra som student, må man ha det bra. I 2018 skal det for første gang også kartlegges hvordan norske studenter opplever det å studere i utlandet. Det blir det interessant å følge med på.

– Nmf har også engasjert seg i debatten om kjønnsbalanse på medisinstudiet?

– Ja, mangfold på studiet er viktig. Vi trenger både kvinner og menn i helsetjenesten for å gi god behandling til pasientene. Vi ser at legeyrket har gått fra å være mannsdominert til å bli kvinnedominert. Dette har det blitt snakket om lenge, men ingenting har blitt gjort. Nå mener vi at vi må ta tak. Det er ikke bare for få menn som tas opp på studiestedene, vi ser også at færre menn søker seg til studiene. Da må vi spørre oss hvorfor færre menn vil studere medisin i dag enn for ti år siden.

– Det er vel det store spørsmålet. Har du noen tanker om hva svaret kan være?

– Det svaret blir bare synsing fra min side, men det er for eksempel gjort forskning på kvotering som viser at flere aktuelle søkere søker på studier med kvotering, fordi de vet at de da har en mulighet til å komme inn. For å komme inn på medisin må du ha et høyt karaktersnitt, og vi vet at menn gjør det dårligere på samtlige fag på videregående.

– Hva er det dere i Nmf går inn for å gjøre?

– Nmf har vedtatt politikk på at vi ønsker kvotering av menn fra 2020, hvis det ikke har kommet noen kjønnsutjevnende tiltak fra fakultetene før det. Kvotering i seg selv er aldri et mål, men det kan være et nødvendig middel.

– Et annet aktuelt tema er leger i primærhelsetjenesten. Dere ønsker også å styrke allmennmedisinen i grunnutdanningen?

– Vi er opptatt av å sikre god legedekning over hele landet. En større del av utdanningen i primærhelsetjenesten vil være viktig for å oppnå dette. Det er spesielt to grunner til det: For det første er det paradoksalt at nesten 90 prosent av medisinutdanningen vår foregår i spesialisthelsetjenesten når 90 prosent av pasientene blir ferdigbehandlet i primærhelsetjenesten. I tillegg har liggetiden på sykehus gått ned, så sykehus er kanskje ikke en like aktuell læringsarena i dag som før. Vi vet også at om studenter er på en læringsarena over lengre tid og får god oppfølging, er det større sjanse for at de blir værende der etter endt studietid.

– Hvilke saker står høyest på agendaen for Nmf i 2018?

– En av de viktigste sakene er å få flere studieplasser på medisin i Norge. Vi mener at vi har et etisk ansvar for å utdanne våre egne leger. I tillegg er vi blant annet opptatt av folkehelsetiltak rettet mot barn og unge, helse- og sosialtilbud for migranter og å fremme fysisk aktivitet som et forebyggende tiltak i medisin. Vi fortsetter også påvirkningsarbeidet for å redusere tobakksbruken i samfunnet og arbeidet opp mot den internasjonale medisinstudentforeningen.

Anbefalte artikler