Kommentar
Staten bør trekke seg ut av kjøttreklame