Kommentar
Kronisk utmattelsessyndrom og pyruvat dehydrogenasefunksjon