Kommentar

Kronisk utmattelsessyndrom og pyruvat dehydrogenase komplekset

Jan Aaseth
Forskningsveileder Sykehuset Innlandet, Kongsvinger
Interessekonflikt:  Nei

Pyruvatdehydrogenase er fellesbetegnelsen for et enzymkompleks lokaliseret i mitokondriene og som er bestående af tre enzymer. Enzymkomplekset omdanner mitokondrielt pyruvat til acetyl-CoA som går inn i sitronsyresyklus. Pyruvat transporteres aktivt inn i mitokondriene, for deretter å bli omdannet til acetyl-CoA av pyruvatdehydrogenase. Dette enzymkomplekset er nødvendig for dannelse av substrat til elektrontransportkjeden, og derved for dannelsen av ATP. Enzymkomplekset består av tre påfølgende enzymer, som blant annet bruker tiamin-pyrofosfat og lipoinsyre som ko-faktorer. Fluge og medarbeider (1) har gjort meget interessante funn, som langt på vei finner støtte i annen nyere forskning (2), og som er viktig fordi den kan kan generere videre studier. Pyruvatdehydrogenasekomplekset inneholder flere svovelgrupper og kan derved være et angrepspunkt ved kronisk kvikksølvpåvirkning (3). Jeg har flere ganger blitt kontaktet av tannhelsepersonell med symptomer på kronisk utmattelsessyndrom og som angir å ha hatt terapeutisk virkning av supplementering med SH-forbindelsen lipoinsyre som i noen tilfeller kan tenkes å regenerere pyruvatdehydrogenase (4).
Jeg oppfatter at Bliksruds kritikk i Tidsskriftet her skyter litt over målet, og at han ikke i tilstrekkelig grad understreker at Fluges og medarbeideres studier kan bidra til videre forskning som kan kaste lys over denne sykdommen som inntil nå har vært ufullstendig utforsket.

Litteratur
1. Fluge Ø, Mella O, Bruland O et al. Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome. JCI Insight 2016; 1: e89376.
2. Morris G, Maes M. Mitochondrial dysfunctions in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome explained by activated immuno-inflammatory, oxidative and nitrosative stress pathways. Metab Brain Dis. 2014;29(1):19–36.
3. Aaseth J, Crisponi G., Anderson O. Chelation therapy in the treatment of metal intoxication. Academic Press 2016
4. Patrick L. Mercury toxicity and antioxidants: part 1: role of glutathione and alpha-lipoic acid in the treatment of mercury toxicity. Toxicol Appl Pharmacol 2002; 7: 456-471.

Published: 15.12.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media