Kommentar
Kommuner med «nulløsning» rekrutterer nye leger lettere