Kommentar

Kommuner med «nulløsning» rekrutterer nye leger lettere

Fredrik Langballe
Pensjonert kommunelege
Interessekonflikt:  Nei

Artikkelen gir en god oversikt hvor skoen trykker for fastlegeordningen. Men jeg mener det legges for mye opp til å flikke på den helprivate allmennpraksis som mye av løsningen. I Gjøvik-Totenområdet ser vi at kommuner med helprivate praksiser knapt får søkere - og enda sjeldnere søkere med god kjennskap til norsk medisin. Nabokommuner med nullavtsale rekrutterer bra. Utvikle denne modellen i tillegg til fast lønn - og bygg inn sykelønn og pensjonsordning tilsvarende som sykehusleger. Da forsvinner mye av den økonomiske usikkerheten som gjør at unge leger velger sykehusjobb framfor allmennmedisin.

Published: 08.12.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media