Kommentar

Forfatterne svarer

Knut Øymar
Overlege
Interessekonflikt:  Nei
Ingvild Bruun Mikalsen
Overlege
Stavanger Universitetssykehus
Suzanne Crowley
Overlege
Oslo Universitetssykehus

Takk for ny og imøtekommende kommentar. Vi kunne kanskje beskrevet tydeligere viktigheten av å skille barn som kan ha kronisk bronkitt fra den store gruppen med hyppige og langvarige virale infeksjoner. Det er bra å kunne konkludere med at vi deler synet på viktigheten av å redusere unødvendig bruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn, og at vi må jobbe sammen for dette i og utenfor spesialisthelsetjenesten. En av de viktigste begrunnelsene er å bevare virksomme antibiotika til grupper som er svært avhengige av slik behandling, eksempler fra vår hverdag er barn med cystisk fibrose og andre kroniske lungesykdommer. Kanskje er barn med protrahert bakteriell bronkitt også en slik gruppe, der behandling både reduserer langvarige og plagsomme symptomer og bevarer normal lungefunksjon. Men her trenger vi mer kunnskap, vi har selv startet en studie på barn med kronisk hoste og planlegger flere, men er også avhengig av resultater fra andre forskergrupper.

Published: 03.12.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media