Kommentar
Feilbehandling dreier seg om medisin - ikke om jus!