Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Umoralsk ikke å hjelpe

Espen Robert Collett Om forfatteren

Medisinsk redaktør Ketil Slagstad skriver om helsehjelp til papirløse migranter (1). Undertegnede, som har hatt papirløse immigranter i behandling, mener det er direkte umoralsk og i strid med den hippokratiske ed ikke å gi medisinsk hjelp til trengende. Min erfaring som psykiater er at de aller fleste av dem som oppsøker Helsesenter for papirløse, i større eller mindre grad lider av posttraumatisk stressyndrom. Noen har dimittert fra hæren i hjemlandet fordi oppgavene der var avskyelige, bare for å havne i hendene på narkotikahandlere som tvang dem til enda verre handlinger. De som lever på flukt i et ukjent land strever både med de opplevelsene de har rømt fra, men også selvsagt med å skaffe penger til mat, og ikke minst ensomhet.

1

Slagstad K. Den annens lidelse. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1261.

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse