Kommentar
Om kjernejournal og ny MR-undersøkelse av pasient med pacemaker