Kommentar
Misforståelse om Helsetjenesteaksjonen og Helsepartiet