Kommentar

Hvor er radiologen i artikkelen?

Bjørn Løndalen
Radiolog
Interessekonflikt:  Nei

Igjen må man med beklagelse konstatere at radiologiske bilder er benyttet uten at man hverken har angitt tillatelse fra radiologisk avdeling eller kreditert radiolog. Dette finner undertegnede merkelig, for å si det mildt. Her har man altså basert deler av sin konklusjon på et radiologisk funn, men velger å overse radiologen som en viktig del av det kliniske - og senere akademiske - team. Sterkt beklagelig.

Artikkelen er mottatt, revidert og godkjent uten at man i Tidsskriftet har funnet grunn til å stille spørsmål ved dette. Undertegnede kan vanskelig se at det er gjort en god vurdering, i så fall ville manglende kreditering av billeddiagnostikk være oppdaget?

Eller er det faktisk slik at vi som radiologer er bare "fotografer i en krok" som ingen velger å bry seg om? Slik føles det hver gang jeg åpner Tidsskriftet. I nesten hvert nummer finner vi artikler hvor en baserer seg eller bruker radiologiske funn eller bilder. Antall artikler hvor radiologen krediteres eller er medforfatter er ekstremt få.

Jeg håper at vi fremover kan få våre kolleger til å forstå at vi er ikke fotografer eller teknikere som sitter bortgjemt i en krok. Men slik virker det faktisk når man leser Tidsskriftet.

Jeg etterlyser en kommentar både fra forfatter av artikkelen og fra Tidsskriftet angående dette. Og til slutt - kjære forfattere: Spesialiteten (for vi har faktisk en medisinsk spesialitet) heter radiologi, og vi er radiologer. Ikke "røntgenleger".

Published: 22.11.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media