Kommentar

Fastlege - jeg har lagt inn årene

Janecke Thesen
Rådgiver SKIL, forsker NKLM, veileder, konsulent
Interessekonflikt:  Nei

Jeg hadde den perfekte jobben, som fastlege. I tillegg kunne jeg padle kajakk fram og tilbake til Fastlegejobben.
Men livet ble allikevel verre. Jobben ble mer og mer belastende. Reguleringene mer og mer belastende. Manglende sentral regulering mer og mer uforståelige. Konfliktene lokalt og sentralt mer og mer belastende. Jeg sluttet. Jeg er imponert av dem som ikke gjør det. Norske folk av alle slags fortjener en fastlegeordning på sitt beste, en allmennlegetjeneste i verdensklassen.
Synd!
Jeg sluttet. Jeg kommer ikke tilbake.

Published: 29.11.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media