Basalkurs i endoskopi på nett

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra oktober kan alle leger i Norge ta nettundervisning i endoskopiteori.

  NETTLÆRING: Legeforeningen tilbyr nettkurs i mange ulike emner. Illustrasjonsfoto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
  NETTLÆRING: Legeforeningen tilbyr nettkurs i mange ulike emner. Illustrasjonsfoto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

  Basalkurset i endoskopi har i mange år vært et valgfritt kurs i fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi med både foredrag og simulatortrening.

  – Gjennomføringen av den praktiske simulatordelen har vært logistisk utfordrende fordi vi maksimalt kan undervise fire leger av gangen. Dette har medført at mange har måttet være i Oslo flere dager enn nødvendig, sier Vemund Paulsen.

  Paulsen er overlege ved gastrolab, avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet og er medlem av kurskomiteen.

  – Nå kan kursdeltakerne studere teorien hjemme eller på arbeidsplassen og komme en dag til Oslo for simulatorundervisning, forteller han.

  Kurset er foreløpig godkjent som et 20-timers valgfritt kurs for seks spesialiteter. Nettdelen består av 13 separate undervisningsmoduler om blant annet endoskopiutstyr, prosedyrer, dokumentasjon, klassifisering, opplæring, komplikasjoner, og ulike behandlingsmetoder. Hele teoridelen med bilder, quiz, videoer og animasjoner er tilgjengelig for alle. Det er kostnadsfritt inntil man har bestått prøvene og vil melde seg på simulatordelen.

  Samarbeidsprosjekt

  Samarbeidsprosjekt

  Kurset er utviklet som et samarbeidsprosjekt. Kurskomiteen har bidratt med det faglige innholdet mens Legeforeningen har bidratt med prosjektledelse, pedagogiske innspill og teknisk bistand.

  Nettdelen av det basale endoskopikurset er lansert av Legeforeningen i samarbeid med leger fra Regionalt senter for endoskopiopplæring ved Oslo universitetssykehus.

  – På senteret får nye endoskopører opplæring, og erfarne endoskopører får sertifisering som instruktører, forteller skolens leder og medlem av kurskomiteen Thomas de Lange.

  Senteret som opprinnelig hadde navnet Endoskopiskolen, startet så smått i 2011, men mer systematisk fra 2014.

  – Målet med opplæringen er blant annet å redusere ubehag for pasientene samt risikoen for forsinket kreftdiagnose, forteller de Lange.

  Mer enn 300 kurstimer

  Mer enn 300 kurstimer

  Legeforeningens nettkursportal tilbyr over 300 timer med poenggivende nettkurs for legers videre- og etterutdanning. Innholdet i kursene er gratis tilgjengelig etter at man er innlogget. Ønskes kurspoeng og kursbevis, kan kursfaktura bestilles etter at kursprøven er tatt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media