Kommentar
Tankekjør – et psykiatrisk faguttrykk uten mening?